Camí de Sant Jaume per a tothom

Català-LSCCastellano-LSEEnglish-SIS

Recomanacions Tècniques

Dins l'apartat d'Àudio Signo Guies l'usuari pot escollir entre dues possibilitats. Una d'elles li permet accedir als videos corresponents de les diferents etapes executant-los directament des d'aquesta pàgina Web i l'altra permet descarregar-los en el seu ordinador per accedir-hi posteriorment.

En el primer cas no és necessari tenir instal·lat cap programa específic, ja que aquests s'executaran directament dintre del navegador Web utilitzat.

En el segon cas, s’ofereix un fitxer de descàrrega en format MP4 amb una resolució de 640 per 480 píxels.

Amb aquest format es pretén arribar al màxim nombre d’usuaris possible amb independència del tipus de dispositiu i software del que es disposi.

En aquests casos, la mida dels fitxers pot requerir una mica de temps d'espera per completar la descàrrega.